Affiliate gebruikersvoorwaarden

Als een geautoriseerde affiliate (Affiliate) van Samen Sterke Relaties Bouwen, ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst (Overeenkomst). Lees de gehele Overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich registreert en Samen Sterke Relaties Bouwen promoot als Affiliate.

Uw deelname aan het Programma is uitsluitend om legaal reclame te maken voor onze website om een commissie te ontvangen op lidmaatschappen en producten die worden gekocht door personen die naar Samen Sterke Relaties Bouwen zijn verwezen door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Door je in te schrijven voor het Samen Sterke Relaties Bouwen Affiliate Programma (Programma), geef je aan deze Overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden te accepteren.

Goedkeuring of afwijzing van de aanmelding

Wij behouden ons het recht voor om elke aanvraag voor een Affiliateprogramma naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U zult geen wettelijk verhaal tegen ons hebben voor de afwijzing van uw Affiliate Programma Aanvraag.

Commissies

Commissies worden eenmaal per maand uitbetaald. Om als Affiliate een commissie te ontvangen, moet de doorverwezen account minimaal 31 dagen actief blijven.

U kunt uzelf niet doorverwijzen en u zult geen commissie ontvangen op uw eigen accounts.

Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen worden niet uitbetaald.

Beëindiging

Je affiliate-aanvraag en status in het programma kunnen worden opgeschort of beëindigd om een van de volgende redenen:

 • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
 • Spamming (massa e-mails, massa nieuwsgroep posting, enz.).
 • Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
 • Het niet bekendmaken van de affiliate relatie voor een promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder de bestaande richtlijnen en regelgeving van de Federal Trade Commission, of enige toepasselijke wetgeving van een staat.
 • Schending van intellectuele eigendomsrechten. Samen Sterke Relaties Bouwen behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van Samen Sterke Relaties Bouwen gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
 • Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kick-backs van je affiliate commissie als een stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met Samen Sterke Relaties Bouwen is echter wel acceptabel.

Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.

In aanvulling op het voorgaande behoudt Samen Sterke Relaties Bouwen zich het recht voor om een Affiliate account te beëindigen op elk gewenst moment, voor schendingen van deze overeenkomst of zonder reden.

Affiliate links

Je mag grafische en tekstlinks gebruiken op je website en in je e-mailberichten. U mag ook reclame maken voor de Samen Sterke Relaties Bouwen site in online en offline rubrieksadvertenties, tijdschriften en kranten.

Je mag de afbeeldingen en tekst van de Samen Sterke Relaties Bouwen site gebruiken in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons geleverde afbeeldingen en tekst gebruiken of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen in het gedeelte Beëindiging.

Coupon en Deal Sites

Samen Sterke Relaties Bouwen biedt af en toe coupons aan geselecteerde filialen en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als je niet vooraf bent goedgekeurd / een merkcoupon toegewezen hebt gekregen, dan mag je de coupon niet promoten. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor elke affiliate die overweegt onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:

 • Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate links, buttons of afbeeldingen om te impliceren dat er iets anders dan de huidige geautoriseerde deals zijn voor de specifieke affiliate.
 • Affiliates mogen niet bieden op Samen Sterke Relaties Bouwen Coupons, Samen Sterke Relaties Bouwen Kortingen of andere zinnen die impliceren dat er coupons beschikbaar zijn.
 • Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere al dan niet zichtbare acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Je link moet de bezoeker naar de site van de verkoper sturen.
 • De gebruiker moet informatie en details over coupons/deals/besparingen kunnen zien voordat een affiliate cookie wordt ingesteld (d.w.z. “klik hier om coupons te zien en een venster naar de site van de verkoper te openen” is NIET toegestaan).
 • Affiliatesites mogen geen “Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon” of variaties daarop hebben, wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de site van de merchant opent of een cookie instelt. Affiliates met een dergelijke tekst op de landingspagina van de merchant worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.

Aansprakelijkheid

Samen Sterke Relaties Bouwen is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van affiliate tracking mislukkingen, verlies van database bestanden, of enig resultaat van intenties van schade aan het programma en/of onze website(s).

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het programma en/of de lidmaatschappen of producten die worden verkocht door Samen Sterke Relaties Bouwen. Wij beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of fouten.

Duur van de Overeenkomst

De termijn van deze overeenkomst gaat in op het moment dat u wordt toegelaten tot het programma en eindigt op het moment dat uw Affiliaterekening wordt beëindigd.

De bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Indien een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw Affiliaterekening te beëindigen. Als u blijft deelnemen aan het Programma, betekent dit dat u de wijziging aanvaardt.

Schadeloosstelling

Affiliate zal Samen Sterke Relaties Bouwen en haar gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door Samen Sterke Relaties Bouwen zijn gelicentieerd of gemachtigd om materialen te verzenden en te distribueren, vrijwaren en schadeloos stellen van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met alle claims die worden opgelopen in verband met deze Overeenkomst als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, verzuim om bekend te maken of opzettelijk wangedrag van Filiaalhouder.

Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract dat de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het Samen Sterke Relaties Bouwen affiliate programma uiteenzet. Je geeft aan dat je akkoord gaat met deze Overeenkomst en alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in deze Overeenkomst door het invullen van de Samen Sterke Relaties Bouwen aanmeldprocedure. Deze handeling creëert een elektronische handtekening die dezelfde juridische kracht en effect heeft als een handgeschreven handtekening.